Skolekirkehistorie.dk

De første kirker

Moesgård
Da danskerne er blevet kristne, har de selvfølgelig brug for steder, hvor de kan dyrke deres nye religion. Derfor kommer der efter Harald Blåtands dåb gang i kirkebyggeriet over hele landet. 
Ingen af disse første danske kirker findes i dag, da de alle bliver bygget af træ og derfor ødelægges af tidens tand. I middelalderen river man også mange af trækirkerne ned for i stedet at bygge nye kirker af sten. 
Selvom man ikke har nogle trækirker tilbage i dag, har arkæologer fundet ud af, hvordan kirkerne med stor sandsynlighed har set ud. Kirkerne var meget små sammenlignet med kirker i dag og har f.eks. ikke haft noget tårn. 
Ovenfor er billedet af en rekonstruktion af en trækirke eller stavkirke, som de også bliver kaldt. Kirken kan ses på Moesgård Museum ved Århus. Du kan læse mere om kirken og vikingetiden på museets hjemmeside her.


Spørgsmål til teksten:
1. Hvilket materiale er de første danske kirker bygget i?
2. Hvorfor findes der ikke længere nogle af disse kirker?
3. Hvordan så de første kirker ud?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com