Skolekirkehistorie.dk

Folkekirken

Med grundloven får Danmark en Folkekirke. Folkekirken kaldes en evangelisk-luthersk kirke og bygger således videre på den form for kristendom, som har været i Danmark siden reformationen
 
Ud over Bibelen har Folkekirken en række andre skrifter, den bygger sin kristendomsforståelse på:
For det første er der tre oldkirkelige (tros-)bekendelser, hvoraf den apostolske trosbekendelse er den mest kendte og mest brugte. De udtrykker essensen af den kristne tro. 
For det andet er der Den Augsburgske Bekendelse af 1530, som er et reformatorisk skrift, der beskriver den lutherske kristendomsforståelse. 
For det tredje er der Luthers lille Katekismus, som er Martin Luthers vejledning til oplæring i kristendom. 
 
79,1 % af den danske befolkning er medlemmer af Folkekirken (pr. 1/2 2013). Det betyder, at langt størstedelen af danskerne er medlemmer af Folkekirken, og dermed giver det stadig mening at kalde det en folkekirke.  
For at bliver medlem af Folkekirken, skal man døbes (se dåbsritualet her eller se små film om dåben på Folkekirkens hjemmeside her). Er man blevet døbt i Folkekirken, er man automatisk medlem til sin død, eller til man aktivt melder sig ud igen. Er man døbt i et andet kirkesamfund, hvis dåb er anerkendt af Folkekirken, kan man også blive medlem.
 
Folkekirken varetager en række opgaver på statens vegne: Bl.a. registrering i forbindelse med fødsel og død samt navneregistrering.  
 

Den nuværende kirkeminister, Mette Bock.
 
 
Spørgsmål til teksten:
1. Hvilke skrifter bygger Folkekirken på?
2. Hvor mange danskere er medlem af Folkekirken?
3. Hvordan bliver man medlem af Folkekirken?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com