Skolekirkehistorie.dk

Haderslev

Haderslev by stammer fra middelalderen. Dens flotte domkirke er fra begyndelsen af 1400-tallet. I begyndelsen af 1500-tallet kommer byen til at spille en særlig rolle, da den danske kirke går fra den katolske udgave af kristendommen til den protestantiske (reformationen).

Domkirken

Den danske konge på det tidspunkt hedder Frederik I. Han har i 1523 overtaget tronen efter sin nevø, Christian II, som er blevet fordrevet fra magten, og i den forbindelse må han love at holde protestantiske ideer ude af Danmark. Han har bare det problem, at hans egen søn, hertug Christian, er meget optaget af Martin Luthers tanker. Han har nemlig været udsendt til den tyske rigsdag i Worms i 1521. Dér oplever han Martin Luther ene mand forsvare sin opfattelse af kristendommen overfor både kejseren, pavens kardinaler og biskopper og den tyske adel. Dét overbeviser hertug Christian.

Da Christian bliver gift i 1525, får han området omkring Haderslev som hertugdømme. Ved kirken i Haderslev, der dengang endnu ikke er domkirke, men hører under Slesvig domkirke, er der en præsteskole. Nu skriver Christian til Martin Luther i Wittenberg, om han vil sende to dygtige præster til Haderslev. Det gør Luther. Så fyrer Christian den katolske provst og går sammen med de to tyske teologer i gang med at "omskole" alle de andre præster på egnen til den lutherske kristendom. Nogle er modvillige, men der er ingen kære mor. De har værsågod at møde op. Rummet, hvor undervisningen foregår, findes den dag i dag i en fin kælder under en af byens butikker. Præsterne får også besked på at gifte sig og at flytte ud i præstegårdene i sognene. Tidligere boede de inde ved byens store kirke. Christian lukker Haderslevs klostre.

Den katolske biskop i Ribe prøver at protestere, men hertug Christian fra Haderslev sætter ham kraftigt på plads (han er jo også kongens søn). Ikke mere faste, ikke mere helgendyrkelse, ikke mere afladshandel. Der udgives en beskrivelse af kirkens protestantiske indretning (den kaldes Haderslev-artiklerne).

I 1533 dør Frederik I, og der udbryder borgerkrig i Danmark. Adelen beder Hertug Christian i Haderslev nedkæmpe krigen. Det gør han, og i 1536 indtager han København. Straks fængsler han alle de katolske biskopper (de bliver senere frigivet) og gennemfører reformationen i hele Danmark og Norge. Han ved, hvordan det skal gøres – det hele er jo prøvet af i Haderslev ti år tidligere.

Fordi man gennemfører reformationen i Haderslev ti år før det øvrige land, kalder man sommetider Haderslev for ”Nordens Wittenberg” (Luthers by i Tyskland). I dag er Wittenberg og Haderslev venskabsbyer.

Niels Henrik

Tekst: Tidligere biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt


Spørgsmål til teksten:
1. Hvordan bliver hertug Christian overbevist om Martin Luthers syn på kristendommen?
2. Hvad gør hertug Christian for at gennemføre reformationen i Haderslev-området?
3. Hvorfor kalder man Haderslev for "Nordens Wittenberg"? 

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com