Skolekirkehistorie.dk

Heksejagt

Reformationen får afskaffet helgener og andre ting, der bliver regnet for overtro. Forestillinger om djævle og hekse eksisterer stadig. Især djævle, tror man, det vrimler med: En mand fra 1600-tallet regner sig frem til, at der findes ikke færre end 2.665.866.746.664 smådjævle på verdensplan.
Grunden til, at man tror på djævlene, er simpel: Man kan modsat helgener og paver læse om djævelen flere steder i Bibelen. Måske har man også brug for forklaringer på alle de ulykker og dårligdomme, som rammer mennesker. For det er, hvad man tror, djævlene gør: Spreder ulykke og dårligdom.

HeksKvinde smidt i gadekæret for at teste om hun er en heks. Flød hun ovenpå, mente man at hun var en heks.


Men djævlene har brug for hjælpere i menneskenes verden, og det er her heksene kommer ind i billedet. Heksene kaldes også troldkvinder og troldkarle. Det er kvinder og mænd, man mener, har indgået en pagt/aftale med djævelen. Det giver dem særlige, overnaturlige evner til f.eks. at forbande andre mennesker med sygdom, død og ulykke. Men evnerne kan også bruges til at helbrede og gøre syge raske. Begge dele er med datidens øjne gudsbespottende, og prisen for evnerne er høj: Troldkvinderne og -karlene må nemlig have solgt deres sjæl til djævelen for at opnå disse evner.

Fra 1540 - 1693 bliver omkring 1000 mennesker brændt på bålet som hekse i Danmark. Det skal såmænd heller ikke så meget til, før man kan anklages for hekseri. Hvis man er uvenner med naboen, og naboens ko pludselig bliver syg, og hunden også opfører sig tosset, det nærliggende, at man bliver anklaget for hekseri. Selv om mange bliver uskyldigt anklaget og dømt for hekseri og trolddom, lader det også til, at mange faktisk selv tror på, at de står i ledtog med djævelen. Nogle måske i desperation over deres egen fattigdom og ulykke og nogle måske i en form for sindssyge. 
Begrundelsen for at dræbe hekse - oveni købet ved at brænde dem - henter man i Bibelen: I Det Gamle Testamente står der: "En troldkvinde må du ikke lade blive i live" (2. Mosebog 22,17) og i Det Nye Testamente: "Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt" (Johannesevangeliet 15, 6).

Sankt HansMange danskere brænder stadig hekse til Sankt Hans. Heldigvis er heksene ikke levende mennesker, men dukker af tøj. Spørgsmål til teksten:
1.  Hvorfor troede man på djævle?
2. Hvad var det, man troede, djævlene kunne gøre?
3. Hvad troede man, djævlene havde brug for mennesker til?
4. Hvad troede man, at disse mennesker kunne gøre?
5. Hvorfor brændte man dem? 

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com