Skolekirkehistorie.dk

Ideer til arbejde med forsidemenuen

Det er vigtigt, at eleverne forstår, hvad kirkehistorie er, når de skal arbejde med det. På samme måde er det vigtigt, at eleverne forstår, at ordet ”kirke” bruges på forskellig vis.

Læs afsnittet ”Forside” og de tre underafsnit ”Hvad er kirkehistorie?”, ”Hvad er kirke?” og ”Hvad er historie?” eller lad eleverne læse to og to.
Drøft i fællesskab i hvilken betydning ordet kirke kan bruges og lad eleverne notere de forskellige betydninger i en slags betydningsordkort: Skriv kirke midt på tavlen og de forskellige betydninger udenom.
Drøft herefter hvad historie er, og hvorfor kristendommens historie er væsentlig at beskæftige sig med, når man vil forstå den danske kultur og identitet.
Sæt afslutningsvis en definition på, hvad kirkehistorie er.

Som en lille ekstra-opgave kan man lade eleverne oversætte afsnittet ”Hvem er vi?” (via google-oversæt).  Drøft med eleverne hvorfor teksten er skrevet på latin (evt. efter at have læst om kirken i middelalderen). 

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com