Skolekirkehistorie.dk

Ideer til arbejde med "Jesus"

Ide til arbejde med afsnittet ”Jesus”

Lad eleverne brainstorme over, hvem Jesus er:
De skal notere alt, hvad de kommer til at tænke på, når de hører ordet/navnet Jesus. Sammenlign med sidemandens noter.
Dernæst kan de kigge på billedet af Bertel Thorvaldsens Kristusfigur og give en beskrivelse af, hvad figuren symboliserer.
NB: Thorvaldsens figur er den genopstandne Jesus Kristus, der udbreder hænderne mod menigheden, men også viser sine sår i hænder, fødder og side (det kan være svært at se på billedet).
Efter at have arbejdet med afsnittene ”Jesus af Nazareth” og ”Jesus Kristus” kan man lade eleverne komme med forslag i form af tegninger til, hvordan Kristusfiguren også kunne have stået.
Lad dem præsentere deres illustrationer for hinanden samt argumentere for, hvorfor illustrationerne symboliserer det, de ved om Jesus Kristus.
NB: Thorvaldsen arbejdede selv med forskellige kompositioner, bl.a. én hvor Kristus hævede den ene arm, og én hvor han kiggede mod himlen.

Ide til arbejde med afsnittet ”Jesus af Nazareth”

Efter at have læst afsnittet kan man lade eleverne gå på google-jagt efter Jesus-billeder:
Lad dem hver finde mindst fem ”klassiske” billeder/malerier, der forestiller Jesus. Ud fra billederne skal de prøve at lave en samlet karakteristik af, hvilke træk der går igen, når man fremstiller Jesus i kunsten.
Lad dem bagefter kigge på billedet fra BBC-dokumentaren om, hvordan den historiske Jesus måske har set ud (se linket evt. suppleret med dette klip fra youtube af rekonstruktionen ).
 Lad dem sammenligne med de andre billeder. Parvis skal de komme med bud på, hvorfor man generelt fremstiller Jesus anderledes i kunsten end i BBC-dokumentaren.
Afslutningsvis kan man parvis eller i fællesskab diskutere, om det har betydning for kristendommen, at man kan dokumentere, at Jesus som historisk person har eksisteret.

Ide til arbejde med afsnittet ”Jesus Kristus”

Skriv på tavlen ordene ”tro” og ”viden”. Lad eleverne komme med bud på, hvad der kan stå under henholdsvis tro og viden ud fra spørgsmålet: Hvad kan vi vide med sikkerhed, og hvad må vi nøjes med at tro på?
Læs dernæst afsnittet ”Jesus Kristus” på hjemmesiden. Lad eleverne enkeltvis opstille en liste med de ting, kristne tror om Jesus Kristus. To og to sammenholder eleverne deres viden om den historiske Jesus med det, de kristne tror om Jesus Kristus. Lad dem afgøre om der er ting ved Jesus Kristus og troen på ham, som man rent faktisk kan få eksakt viden om.
Vi baserer vores liv på eksakt viden. Diskutér om man også har brug for at basere det på tro.
NB: Mange af vores love og normer er ikke vidensbaseret, men bygger på tro, følelser og traditioner. 
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com