Skolekirkehistorie.dk

Ideer til arbejde med "Middelalder"

Ide til arbejde med afsnittet ”Kirken i middelalderen”

Når eleverne har arbejdet med underafsnittene til afsnittet "Kirken i middelalderen", kan de i grupper lave et billede med inspiration i kalkmalerierne, der beskriver kirken i middelalderen. Lad dem søge og kigge på www.kalkmalerier.dk (de kan evt. læse på www.kalkmalerier.dk/page.php?page=Kalkmalerier , eller man kan gengive det, der står, for eleverne).
Eleverne skal altså både indtænke den viden, de har erhvervet gennem arbejdet med underafsnittene samt den viden, de har om kalkmalerier.
Til at begynde med kan det være en god ide at opstille en liste over de ting, de ved om kirken i middelalderen.
Beskriv kort hvordan disse ting kan gengives på et billede (med kalkmaleriet som udgangspunkt): Kan man få nogle bibelhistorier ind? Hvilke hverdagssituationer skal gengives? Hvilke symboler vil være oplagte at tegne med (og hvorfor)? Sammen med beskrivelsen kan der laves en skitse, som bliver udgangspunkt for det endelige billede.
Billedet laves og farvelægges. Evt. kan eleverne lave en lille præsentation af det færdige billede for hinanden.

Ide til arbejde med afsnittet ”Kirken deles”

Året 1054 er ikke den eneste gang i kirkehistorien, der er opstået nye kirkeretninger. Lad eleverne gå ind på www.kristendom.dk/kirker#section_11346, hvor de skal udvælge tre kirkeretninger på stamtræet, som de individuelt skal læse og skrive om (de kan evt. læse mere uddybende om dem længere nede på siden, og ellers kan man læse om dem ved at klikke på kortet).
Dernæst skal de gå sammen i grupper på 3-4 elever, hvor de gennem et lille oplæg skal præsentere kirkeretningerne for hinanden.
Har man ekstra tid og lyst, kan man i grupperne gå på skoletube.dk, vælge Tiki-Toki og lave en tidslinje med alle kirkeretningernes tilblivelse plottet ind.
NB: Skoletube kræver, at skolen har abonnement. Man kan få mere at vide om Tiki-Toki på www.laerit.dk/tidslinjevaerkstedet-tiki-toki.
Alternativt kan man lave tidslinjen på anden vis.

Ide til arbejde med afsnittet ”Kirkens betydning”

Det er velkendt, at Kirken indførte skriftsprog og lægevidenskab via klostrene. Mindre kendt er det, at man også med indførelsen af klostre fik nye eller udbedrede gamle teknologier i forhold til bl.a. byggematerialer og sanitet.
Lad eleverne se linket: klosterliv.e-museum.dk/03kloster/04teknologier.asp og lad dem læse afsnittene De brændte teglsten og Vandteknologi. De skal dernæst skrive om teglstenene og vandteknologien herunder hvilken betydning, det havde for fremskridtet.

Ide til arbejde med afsnittet ”Kirkens magt”

Det kan i dag være svært at forstå, at kristne kunne retfærdiggøre korstogene, når næstekærlighed er så centralt et begreb i kristendommen. Den hellige Birgitta af Sverige (1303-1373) var en af dem, der argumenterede for, at det var okay at dræbe hedninge under henvisning til, at det var bedre for dem at dø end at leve et langt liv med mange synder. Også i Bibelen fandt man i middelalderen argumenter for, at korstogene var retfærdige. Bl.a. i Matthæusevangeliet 16, 24-25: Da sagde Jesus til sine disciple: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. 
Og måske endnu mere tydeligt i Matthæusevangeliet 10, 34: Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
Lad eleverne to og to finde og læse citaterne på www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline. Kan eleverne finde argumenter for korstog i disse citater?
Dernæst skal de søge videre i Det Nye Testamente for at finde citater, der kan bruges til at argumentere for det modsatte: At korstogene ikke på et kristent grundlag kan retfærdiggøres. Begynd med i fællesskab at tale om hvilke søgeord, der kan være relevante. Afslutningsvis kan nogle af citaterne præsenteres.

Ide til arbejde med afsnittet ”Troen i middelalderen”

Lad eleverne læse afsnittet individuelt. Tal om bøn og lad dem dernæst skrive en bøn til Gud, hvori de udtrykker alt det, et kristent ”middelalder-menneske” kunne frygte, tænke på eller glæde sig over i sit forhold til Gud. Eleven bør medtænke Helvede, Skærsilden, aflad og synd i sin bøn, ligesom bønnen med god grund kan være adresseret til en helgen.
Lad afslutningsvis eleverne gå sammen i grupper på 2-3 og læse bønnerne op for hinanden. Lød bønnen middelalderlig?  

Ide til arbejde med afsnittet ”Kirkebyggerier”

Lad eleverne følge linket nederst i afsnittet (undervisning.folkekirken.dk/). Lad dem klikke på Kirken i 1000 år og lad dem gå på opdagelse i slideshowet.
Afslutningsvis kan de selv tegne en typisk romansk kirke i grundplan med forklaringer af rummenes og genstandenes funktion.

Ide til arbejde med afsnittet ”Kalkmalerier”

Efter at have læst afsnittet skal eleverne enkeltvis gå ind på www.kalkmalerier.dk, finde deres lokale kirke (hvis den ikke er i databasen, må de finde en anden nærliggende kirke) og se, hvilke kalkmalerier den lokale kirke har. De skal dernæst forsøge at gengive et af malerierne med en tegning/et maleri samt forsøge at undersøge, hvad motivet forestiller. Hjælp kan måske findes på kirkens egen hjemmeside. Eleven skal gengive motivets fortælling. Kan man ikke finde ud af, hvad motivet forestiller, må eleven selv komme med et bud.

Ide til arbejde med afsnittet ”Klostre og munke”

Lad eleverne læse afsnittet og dernæst to og to lave en lille tegneserie, som beskriver en munks hverdag. De kan udvide deres viden ved at læse videre på klosterliv.e-museum.dk/03kloster/06livsommunk.asp.
Lån en række tegneserier på biblioteket i forskellige tegnestile, som kan tjene til inspiration.
Tegneserierne farvelægges, og teksten tegnes op. Brug et kvarter på at lade eleverne læse hinandens tegneserier. 
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com