Skolekirkehistorie.dk

Ideer til arbejde med "Oldkirken"

Ide til arbejde med afsnittet ”Oldkirken”

Kig på kortet under afsnittet ”Oldkirken” og drøft med eleverne, hvorfor kristendommen i begyndelsen (i år 326) var spredt ud i ”klatter” og ikke hele områder. Man kan evt. tale om kortet igen efter at have læst underafsnittene.
NB: Handelscentre og storbyer var de steder, hvor kristendommen først blev udbredt. Det store mørkeblå område længst til højre på kortet markerer Armenien, som var det første land, der fik kristendommen som statsreligion (i år 301).

Ide til arbejde med afsnittet ”Pinseunderet”

Lad eleverne læse afsnittet ”Pinseunderet” og dernæst evt. om det samme i Bibelen (Apostlenes Gerninger 1, 3-8 samt 2, 1-13).
Del nu klassen op i grupper, hvor de på forskellig vis skal gengive teksten i afsnittet:
Én gruppe laver en dramatisering.
Én gruppe laver et hørespil.
Én gruppe laver et billede/maleri.
Én gruppe laver en tegneserie.
Én gruppe laver en række facebook-opdateringer over forløbet.
Man kan lave flere grupper og give flere grupper den samme opgave.
Lad eleverne vise deres produkter for hinanden.

Ide til arbejde med afsnittet ”Missionen”

Eleverne læser afsnittet, evt. to og to, hvor de noterer og slår svære ord op.
Efterfølgende skal de lave et udsnit af en imaginær dagbog, Paulus har skrevet: Her skal være et eller flere afsnit, som Paulus har skrevet før sin omvendelse, et eller flere afsnit efter sin omvendelse og et eller flere afsnit under Pauli missionsvirksomhed. Tal med eleverne om, hvad Paulus kan have tænkt på og følt i de forskellige situationer.
Lad et par af eleverne læse nogle afsnit op.

Ide til arbejde med afsnittet ”Romerriget”

Lad eleverne læse afsnittet og drøft herefter, hvad det betyder at være forfulgt: Kan man være forfulgt pga. sin religion i dag? Kan man være forfulgt af andre årsager f.eks. politisk ståsted, seksualitet m.v.? Er der forfølgelser i Danmark? Er der forfølgelser i udlandet, og er der forskel på hvorhenne i verden, man befinder sig? Er der årsager til disse forskelle?
I Danmark er der eksempler på om ikke forfølgelse, så i hvert fald udelukkelse eller forbud mod religiøse og kulturelle genstande. F.eks. har brugen af/forbuddet mod tørklæder været debatteret i flere sammenhænge, ligesom det f.eks. er forbudt for sikhere at bære deres religiøse kirpan-kniv i henhold til våbenloven. Der har også været diskussioner om folks mulighed for at bære et synligt kors.
Lad eleverne diskutere to og to om det kan være rimeligt at forfølge eller forbyde religiøse/kulturelle genstande i visse sammenhænge og situationer.

Som en ekstra-opgave kan man lade eleverne kigge på maleriet af Jean-Léon Gérôme. Med udgangspunkt i billedet skal de skrive enten den dialog eller den bøn, som de kristne på maleriet kunne have haft/bedt.

Ide til arbejde med afsnittet ”Biskoppen i Rom”

Lad eleverne skrive en lille tekst om en helt eller et forbillede, de har. I teksten skal der indgå en forklaring på, hvorfor de har ham/hende som forbillede.
Lad dem efterfølgende diskutere om alle mennesker har brug for forbilleder, og hvad det positive og negative ved at have forbilleder kan være.
Lad dem dernæst læse afsnittet ”Biskoppen i Rom”. Herefter kan de beskrive, hvorfor de tror, paven/biskoppen i Rom var/er et forbillede for mange mennesker. Derudover kan de diskutere, om det havde andre formål at udnævne biskoppen i Rom til Kirkens overhoved, end at han bare skulle være et forbillede. 

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com