Skolekirkehistorie.dk

Ideer til arbejde med "Vækkelser"

Ide til arbejde med afsnittet ”Pietisme og vækkelser”

Lad eleverne læse det indledende afsnit og dernæst to og to diskutere og notere, hvilke konsekvenser det kan have for en religion, at tilhængerne begynder at tænke individualistisk.
Gå videre i fællesskab: Kom med eksempler på hvordan religion/religionspraksis kan ændre sig ved dette. Er individualismen en trussel? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ide til arbejde med afsnittet ”Heksejagt”

Læs afsnittet med eleverne og samtal om hvorfor overnaturlige evner mon forbindes med djævelen.
Lad dernæst eleverne enkeltvis finde argumenter imod hekseafbrænding, men med Bibelen som udgangspunkt: Lad dem gå på jagt efter citater i Bibelen, som kan argumentere imod hekseafbrænding (man kan evt. gå ind på www.bibelselskabet.dk, hvor der er en søgefunktion til netop Bibelen online).
Lad derefter eleverne gå rundt til hinanden med deres modargumenter og præsentere dem for hinanden.
Afslutningsvis kan man drøfte, hvorfor der er modsatrettede udsagn i Bibelen.

Ide til arbejde med afsnittet ”Pietismen og Brorson”

Lad eleverne læse afsnittet og prøv i fællesskab at lave mindmap over, hvad pietismen er.
Efterfølgende skal eleverne to og to kigge på salmen "Her kommer, Jesus, dine små" (se www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/123). De skal genfortælle hvert vers med egne ord (svære/ukendte ord slås op) og give et samlet bud på, hvad salmen overordnet vil fortælle, samt hvad der gør den særlig pietistisk.

Ide til arbejde med afsnittet ”Oplysningstid og vækkelser”

Lad eleverne læse afsnittet og dernæst udfylde stikordskort for alle fire retninger (oplysningstid, vækkelser, Indre Mission og grundtvigianisme). Stikordskortene finder du her.
Lad dem bytte stikordskort med deres sidemand og lave tilføjelser på hinandens kort, hvis de mener, der er mangler. 

NB. Man kan evt. lade eleverne søge yderligere information om overstående retningerpå biblioteket og/eller nettet.

Ide til arbejde med afsnittet ”Skolen”

Læs afsnittet og samtal om hvorfor man dengang ville kunne argumentere for, at det var godt at gå skole set både fra et samfundsmæssigt synspunkt og individualistisk synspunkt. Lad eleverne overveje om argumenter for at gå i skole er anderledes i dag. Hvis ja - på hvilken måde?
Lad dem afslutningsvis to og to overveje om de kan komme på bedre argumenter for at gå skole. Kom med et par bud på hvad der kunne gøre det bedre at gå i skole i dag (set både fra samfundsmæssigt og individualistisk synspunkt). 

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com