Skolekirkehistorie.dk

Jesus af Nazareth

Nogle gange kaldes Jesus for Jesus af Nazareth. Det er, når man gerne vil fortælle, hvad man rent faktisk ved om Jesus. Det er, når man taler om ham som en historisk person.
 
En dokumentarfilm om Jesus fra 2001 foreslog, at han nok nærmere har set sådan ud end sådan som vi normalt afbilleder ham
Jesus som han ofte ser ud på billeder og malerier: Med lys hud og blond hår.
En dokumentarfilm om Jesus fra 2001 mener, at han nok nærmere har set sådan ud (klik her).
 

I Bibelen står der en masse om Jesus og om Jesus' liv, men om det alt sammen er rigtigt, er svært at sige. F.eks. står der i Bibelen, at Jesus bliver født i byen Betlehem. Det er man ikke sikker på. Man er til gengæld ret sikker på, at han er vokset op i byen Nazareth. Det er derfor, han kaldes Jesus af Nazareth, når man forholder sig til det, man ved. 
Jesus bliver født mellem år 4 f.kr. og år 0 og lever i de landomårder, der dengang bliver kaldt Galilæa og Judæa. Sandsynligvis bliver han henrettet omkring år 30 e.Kr.
Mens Jesus lever, har han en gruppe af mennesker, som følger ham. Det er dem, der kaldes hans disciple. Sammen med disciplene rejser Jesus rundt i landet og fortæller om Guds rige og om, hvordan man bedst tjener Gud. Jesus er jøde ligesom disciplene og de mennesker, han taler til. Først efter Jesus' død opstår kristendommen. Den er opkaldt efter Jesus' titel: Kristus.


Spørgsmål til teksten:
1. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"?
2. Var Jesus kristen? 
3. Hvor er Jesus født?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com