Skolekirkehistorie.dk

Jesus Kristus

Kristus betyder "den salvede" på græsk. Det er dette ord, kristendommen er opkaldt efter.
Kristus er egentlig en titel, som det jødiske folk bruger om den konge, de tror engang skal komme og frelse dem for alt det onde i verden. Jøderne bruger dog ordet Messias, når de omtaler denne frelser-konge. Messias betyder også "den salvede" på hebraisk, der er det sprog, jødernes hellige skrifter var skrevet på.
Når der tales om Jesus Kristus, tales der om den person og frelser, kristne tror, Jesus er: Menneskehedens frelser. Ifølge kristendommen er Jesus Kristus Guds søn og samtidig også Gud selv.
Last supper
"Den sidste nadver" af Leonardo da Vinci. Berømt portræt af Jesus og hans disciple.


Frelsen er ifølge kristendommen, at Gud i skikkelse af Jesus Kristus lader sig korsfæste og dø, men genopstår. Med sig i døden tager han alle menneskers synder - alt det forkerte, som mennesker har gjort og gør. Det betyder ikke, at mennesker er holdt op med at gøre forkerte og onde ting. Det betyder bare, at Gud elsker og tilgiver mennesker på trods af deres forkerte handlinger og tanker. 
Frelsen er også, at der ved Jesus Kristus' opstandelse fra de døde bliver bragt et håb ind i verden: At døden ikke skal have det sidste ord!


Spørgsmål til teksten:
1. Hvad betyder "Kristus"?
2. Hvornår taler man om "Jesus Kristus"?
3. Hvad er frelsen ifølge kristendommen?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com