Skolekirkehistorie.dk

Kalkmalerier

Mennesker i middelalderen forstår ikke ret meget af, hvad der bliver sagt til en gudstjeneste i kirken. Gudstjenesten foregår på latin - et sprog, som stort set kun lærde forstår. Til gengæld kan datidens mennesker se de malerier, kirkerne er prydet med. De såkaldte kalkmalerier. Her kan de "se" mange af de bibelhistorier, som de ikke forstår den latinske ordlyd af. Kalkmalerier illustrerer nemlig historier fra Bibelen eller fra helgenlegender, og de regnes i dag for nogle af middelalderens helt store kunstværker. Til trods for dette ved man i de fleste tilfælde ikke hvem, der har malet dem, ligesom der stort set aldrig er plads til kunstneriske friheder i motiverne.  

kalkmaleri

Mange af kalkmalerierne er i dag bevaret eller restaureret. De fortæller os en masse om den tankeverden, middelalderens mennesker levede i og er i sig selv nogle spændende fortællinger. Desværre går en del af kalkmalerierne tabt i tiden omkring og efter reformationen, fordi man mener, at malerierne får folks tanker væk fra præstens prædiken og Bibelens ord. 
Man kan se på kalkmalerier fra kirker i hele landet på www.kalkmalerier.dk


Spørgsmål til teksten:
1. Hvad er "kalkmalerier"?
2. Hvad kan kalkmalerierne "fortælle"?
3. På hvilket sprog blev der talt i kirkerne i middelalderen?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com