Skolekirkehistorie.dk

Kirkebyggerier

I middelalderen begynder man for alvor at bygge kirker. Indtil 1100-tallet bliver kirkerne bygget i træ, men fra omkring år 1100 og de følgende hundrede år bliver der bygget ikke færre end 2000 stenkirker i Danmark. Af dem står cirka 1700 endnu. De er således nogle af de ældste bygninger i danmarkshistorien.
De fleste af kirkerne bliver bygget af granit, som den seneste istid har bragt til Danmark nordfra. Granitblokkene bliver i Jylland som regel hugget til firkantede blokke, man kan bygge kirken op af. På Sjælland er man mere "doven" og bruger blokkene, som de er eller kløver dem i to, inden man bruger dem. Lidt vildt at tænke på, at man ikke har andre redskaber at hugge med end en spids hammer!
De første kirker, man bygger i sten, er bygget på samme måde som i oldtidens Rom. Man kalder derfor byggestilen for romansk. Nogle gange bliver stilen også kaldt rundbuestilen, fordi vinduer og døre i denne byggestil har en rund bue foroven. På dette billede af Jelling Kirke kan man se vinduer i denne byggestil:
Jellingkirke1
Selve bygningen er opbygget efter en meget simpel opskrift: Der er to bygninger i én: En større kaldet Skibet og en mindre kaldet Koret. Det er i skibet, man sidder, når man er i kirke, med ansigtet vendt mod koret. I de fleste kirker er koret mod øst. På den måde sidder man med ansigtet vendt mod solopgangen og kan tænke på Jesus' genkomst. Kristne tror, at Jesus kommer igen fra øst som solen. 
I middelalderens kirker er der desuden to døre. En til kvinder mod nord og en til mænd mod syd. Sydsiden bliver regnet for den fornemme og varme side. 
kirkebygning romansk
Se filmen nedenfor om Jelling Kirke som eksempel på en romansk kirke:
Omkring år 1250 kommer en ny byggestil til Danmark sydfra. Den kaldes den gotiske stil eller spidsbuestilen, fordi vinduer og døre er spidsbuede.
Domkirken vinduer
Se filmen om Haderslev Domkirke som eksempel på en gotisk kirke:
Der bliver ikke bygget ret mange nye gotiske kirker. I stedet bliver mange af de romanske kirker bygget om. Der bliver også bygget tårn til kirkeklokken, som før har været i en klokkestabel ved siden af kirken eller simpelthen hængt på kirkens gavl. Desuden kommer der et våbenhus til, hvor man stiller sine våben, inden man går ind i kirken. Vinduerne bliver også i mange kirker gjort større.
Det er nemt at kende forskel på den gotiske og den romanske del af kirken ved at kigge på byggematerialet: Romanske kirker er som regel bygget i granit, mens de gotiske tilbygninger oftest er bygget i det dengang nye materiale: teglsten. 
Inde i kirken sker der også forandring: I de romanske kirker har man fladt bjælkeloft. Det bliver erstattet af hvælvinger:
 Hvælving
 
Du kan også læse og lære om kirkebygningens historie og funktion ved at gå på Folkekirkens hjemmeside. Klik her.
 
 
Spørgsmål til teksten:
1. Hvor mange af de stenkirker, der blev bygget i 1100-tallet, står stadigvæk?
2. Hvilken slags sten blev stenkirkerne bygget af, og hvor fik man stenene fra?
3. Hvad er en "romansk" kirke?
4. Hvad er en "gotisk" kirke?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com