Skolekirkehistorie.dk

Kirkens betydning

Da Danmark bliver et kristent land, styrker det landet på en lang række områder. Det bliver lettere at handle med de andre kristne lande, og danskerne får i højere grad del i den viden og de opdagelser, man gør ude omkring i Europa. Med kristne munke og nonner kommer der ny lærdom og viden til landet. De kan både læse og skrive, og de har stor indsigt i datidens lægevidenskab. Med munkene følger også de første universiteter, og en ny type bygninger skyder op overalt: klostre og ikke mindst mange kirker.
Munk på arbejde

At Danmark bliver et kristent land betyder også, at kirken får magt i landet: Alle skal f.eks. betale en slags skat til kirken, kaldet tiende, og alle skal indordne sig under de regler, som kirken fastsætter. Tiende bliver som regel betalt med korn og svarer til en tiendedel af, hvad bønderne høster. Det korn, som kirken får, sælger den, så den bl.a. kan betale præstens løn og bygge kirker. 
Munk på arbejde.


Spørgsmål til teksten:
1. Hvad kommer der til Danmark med kristendommens indførsel?
2. Hvad er "tiende"?
3. Hvad brugte kirken "tiende" til?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com