Skolekirkehistorie.dk

Martin Luther

Martin Luther er en tysk munk, som i begyndelsen af 1500-tallet modsiger paven og Kirken i Rom. I sin søgen efter en retfærdig Gud kommer han til at se kritisk på pavens og Kirkens fortolkning af kristendom.
 
LutherMartin Luther skulle ikke have været munk. Hans far ville have, at han skulle blive advokat og havde sendt ham på universitet. Luther bliver imidlertid mere og mere optaget af kristendommen og ikke mindst af, hvordan han kan undgå at komme i skærsilden og helvede. Kirken havde lært ham, at vi alle er syndere, og at blive munk var den bedste måde at afkorte sit ophold i skærsilden på. Da en jævnaldrende kammerat pludselig dør, og han selv kort tid efter bliver fanget midt i et stormvejr, bliver han så bange for selv at dø og ende i skærsilden, at han i en bøn lover Gud at blive munk og gå i kloster. Sådan bliver det: Martin Luther bliver munk og går i kloster (læs mere om livet som munk her). 
Som munk oplever Luther, at det er meget svært, at leve op til alle de krav, kirken stiller. Samtidig læser han meget i Bibelen uden deri at finde disse krav. Der står heller ikke noget om skærsilden, afladsbreve, helgener eller paven, som jo ellers er vigtige ifølge Kirken. Til gengæld læser Luther at "Den retfærdige skal leve af tro" i et af de breve, Paulus har skrevet i Bibelen. Med det når Luther frem til, at det er troen, der frelser, og ikke gerninger. Det er en kæmpe lettelse for Luther at opdage dette, men det bringer ham på kant med Kirken. Han ønsker, at Kirken får "rettet op på sine fejl" -  altså en reformation af Kirken. Alle de ting, der ikke stemmer overens med det, han kan læse i Bibelen, skal rettes: Ingen afladsbreve, ingen helgener og ingen pave! Derimod er det vigtigt, at folk forstår, hvad der stod i Bibelen, så deres tro på Gud kan blive stærk. Hidtil var Bibelen på latin, et sprog kun munkene og Kirkens folk kunne forstå. Nu skal Bibelen oversættes til nationalsproget. Til tysk, hvis man er tysker, og dansk, hvis man er dansker! Også salmerne og prædikenen skal være på nationalsproget. Luther holder dog fast i centrale ting som f.eks. dåb og nadver, da de omtales i Bibelen.
For at gøre andre opmærksomme på fejlene formulerer han små læresætninger med sin kritik af Kirken. I 1517 hænger Luther en plakat med 95 af dem op på døren til slotskirken i hans hjemby Wittenberg, så alle kan se dem. De kendes nu som "Luthers 95 teser". Det skaber et værre postyr og bliver begyndelsen på en lang diskussion med Kirken og paven om, hvordan man skal forstå kristendommen.
Paven vil ikke lytte til Luthers kritik. Han vil have Luther til at stoppe kritikken. Havde Luther ikke fået hjælp fra en tysk fyrste, Frederik Den Vise, havde han sikkert endt sine dage som kætter på bålet (læs om kættere her).
Luther udnytter også den moderne teknik: I 1440 opfandt man bogtrykkerkunsten. Indtil da skrev man en tekst af i hånden, hvis man ville kopiere den. Nu kan man trykke den. Det går lynhurtigt, og man kan derfor lave mange flere kopier. Luthers kritiske tekster kom på den måde ud til mange mennesker. Det gjaldt også Luthers salmer (se en af dem her), og hans gode ven Lucas Cranachs tegninger (se en af dem her).
Luthers ønske, om at kirken rettede sine fejl, udvikler sig til, at en ny kirkeretning grundlægges. Den kommer til at hedde den evangelisk-lutherske kirke, og i 1536 kommer den også til Danmark.

Luther film
Film om Martin Luther fra 2003


Spørgsmål til teksten:
1. Hvorfor bliver Martin Luther munk?
2. Hvad er det Martin Luther "opdager" ved at læse i Bibelen?
3. Hvad er det for "fejl", Kirken skal have rettet op på ifølge Martin Luther?
4. Hvad siger Kirken til Luthers kritik?
5. Hvilken moderne opfindelse hjælper med udbredelsen af Luthers tanker?

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com