Skolekirkehistorie.dk

Nye kirkebygninger

I slutningen af 1800-tallet sker der store forandringer i forhold til, hvor de fleste folk bor: Hidtil har de fleste boet på landet, men nu bliver der stor efterspørgsel på arbejdskraft i byerne, og derfor sker der en stor befolkningsflugt fra landet til byen. Desuden får vi nye småbyer i form af stationsbyer. Det er byer, der skyder op, fordi man anlægger jernbaner rundt omkring i landet. Nye byer og flere folk nødvendiggør nye kirker.  
De nye kirker er som oftest inspireret af den gamle romanske og gotiske stil. Nogle får alligevel deres eget særpræg. Desuden bygges mange af dem sammen med menighedslokaler og kontorer, så lokalerne kan slås sammen. 
Samtidig med nybyggeriet af kirker begynder man mange steder at restaurere de gamle kirker. Enkelte steder river man endda den gamle kirke helt ned for at bygge en ny. Et eksempel på en kirke man har bygget op fra ny i slutningen af 1800-tallet er Rise kirke. Her er årsagen til genopbygningen dog, at kirken brændte: 
Trods disse nye kirker stammer hovedparten af Danmarks kirker fra middelalderen. 
Alminde kirke

Almind kirke nord for Kolding, som stammer fra middelalderen, blev i 1876 revet ned og bygget op igen med meget af det materiale, som man havde bygget den oprindelige kirke i. Læs mere om kirken her.
Hannerup

 
Et eksempel på et moderne kirkebyggeri: Hannerup kirke i Fredericia provsti (Se også filmen om kirken nedenfor).
Klik her for at se nye kirker i Haderslev Stift.
Spørgsmål til teksten:
1. Hvorfor begynder man at bygge nye kirker i slutningen af 1800-tallet?
2. Hvad er særligt ved de nye kirker?
3. Hvad sker der med nogle af de gamle kirker?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com