Skolekirkehistorie.dk

Pietisme og vækkelser

Vækkeur
Efter reformationen udvikler Kirken, den nye evangelisk-lutherske kirke, sig på flere forskellige måder. For nogle bliver det indre forhold til Gud og den personlige fromhed det vigtigste. For andre får fornuften og den nye videnskab stor betydning. For atter andre bliver friheden og glæden ved livet på jorden det helt centrale.
Uanset deres forskellighed er det fælles for alle, at det enkelte menneske og dets personlige valg sættes i centrum. Det er en ny og meget anderledes måde at forstå mennesket på. 
Som en del af denne udvikling skrives et væld af litteratur og salmer, og Danmark får sin første egentlige skolelov. 
Læs mere om det hele i menuen til venstre. 
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com