Skolekirkehistorie.dk

Pietismen og Brorson

I midten af 1600-tallet opstår der indenfor den protestantiske kirke en ny bevægelse, som man kalder pietismen. Ordet pietisme stammer fra det latinske ord for fromhed, og et af kendetegnene ved pietismen er netop fokus på, at man skal leve et fromt liv i overensstemmelse med den rette tro.  
En tysk præst, Philip Jakob Spenner, er en af de første, som beskriver en sådan fromhed. Han udgiver i 1675 et lille skrift, hvori han opfordrer til, at man som rigtig kristen læser flittigt i Bibelen (som jo efter reformationen kan læses på nationalsproget). Udover at deltage i gudstjenesten i kirken om søndagen, mener han, at man også skal holde møder med andre kristne så ofte som muligt for at fastholde sig selv på det fromme og rigtige kristne liv. Det fromme liv indebærer, at man prøver at leve, som Jesus siger. Man skal også holder sig fra "fornøjelser" som kortspil, dans og teater.
Anna Ancher
For pietisten er den personlige omvendelse/indre oplevelse central. At føle, at Gud elsker én, og at man selv elsker Gud, er ensbetydende med at være kristen. 
Spenners tanker breder sig også til Danmark, hvor de påvirker mange præster, almindelige mennesker og endda kongehuset. 
Den mest berømte præst af dem er Hans Adolph Brorson, der var præst i Tønder. Det er dog mere som salmedigter end præst, han er kendt. Hans salmer udtrykker også pietismens tanker: Salmerne handler ofte om Jesus' glæder og lidelser og om, hvor vigtigt det er at omvende sig til et liv, hvor man følger i hans fodspor. Et godt eksempel på en sådan salme er "Her kommer, Jesus, dine små".
Brorsons salmer synges stadig i dag. "Op al den ting, som Gud har gjort" er nok en af de allermest kendte. Den er dog ikke særlig pietistisk i sit indhold. 

Brorson
Brorson blev senere biskop i Ribe, hvor der står en statue af ham foran domkirken.

Kong Christian VI bliver også grebet af pietismen, og han indfører en række ting på denne baggrund: Bl.a. en "Helligdagslovgivning", som betyder, at alle danskere skal gå i kirke på helligdage. På disse dage er det forbudt at arbejde eller deltage i andre aktiviteter end gudstjenester. Udebliver man fra en gudstjeneste, risikerer man en bøde eller en tur i gabestokken. 
Christian VI indfører også konfirmationen, som kan ses som en videreførelse af en katolsk tradition fra middelalderen. Ved reformationen blev denne tradition afskaffet, da den ikke er nævnt i Bibelen. Kongens ønske er, at danske børn gennem undervisningen bliver gode, kristne (pietistiske) samfundsborgere (læs mere under Skolen).
Spørgsmål til teksten:
1. Hvad betyder "pietisme"?
2. Hvordan mener pietister, man skal opføre sig for at blive en god kristen?
3. Hvem er Hans Adolph Brorson?
4. Hvad indfører den pietistiske kong Christian VI?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com