Skolekirkehistorie.dk

Pinseunderet

Pinseunderet

I Bibelen fortælles det, at Jesus efter sin død genopstår og viser sig for sine disciple. Han er sammen med dem i 40 dage. Her befaler han, at de skal fortælle alle mennesker om ham og om Gud og prøve at få dem til at tro på hans budskab. Efter de 40 dage forlader Jesus sine disciple og farer til himmels. Det er nu op til disciplene at give Jesus' budskab videre.
Om det er rigtigt, at Jesus genopstår og siger alt det til disciplene, vides ikke med sikkerhed, men kristne tror på det. Disciplene må også have troet på det, for de fortæller budskabet videre til de mennesker, de derefter møder. 
Forinden har disciplene ifølge Bibelen endnu en speciel oplevelse: 10 dage efter at Jesus har forladt dem, er de i Jerusalem for at fejre den jødiske pinse. På dette tidspunkt anser de stadig sig selv for jøder. Mens de er samlet, sker der pludselig noget mystisk: De kan tale alle sprog, så alle, der hører dem, kan forstå dem. Det fortælles, at de bliver fyldt af Guds Helligånd, som giver dem kraft og mod til at sprede Jesus' budskab til alle. Herefter drager disciplene, som nu kaldes apostle, ud i verden.
Den kristne pinse kaldes for kirkens fødselsdag, da det er første gang, der bliver holdt en kristen prædiken. 


Spørgsmål til teksten:
1. Hvad siger Jesus til sine disciple, inden han farer til himmels?
2. Hvad sker der ifølge Bibelen for disciplene, da de er samlet i Jerusalem for at fejre pinse?
3. Hvorfor kaldes pinsen for kirkens fødselsdag?

Glasmosaik af Bjørn Nørgaard fra Christianskirken i Fredericia
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com