Skolekirkehistorie.dk

Reformationen i Danmark

Martin Luthers tanker om kirke og kristendom spredes hurtigt til mange lande bl.a. ved brugen af bogtrykkerkunsten. Luthers tanker kommer også til Danmark. Først i 1536 kan Danmark dog for alvor kaldes et protestantisk land (undtagen Sønderjylland. Læs mere her). Protestantisme og det at være protestantisk kaldes de kirker og den kristendom, som vender sig mod Den Katolske Kirke. I Danmark bliver protestantismen opkaldt efter Luther, og kirken kommer til at hedde Den Evangelisk-lutherske Kirke. 
Bogtrykkerer
Inden reformationen gennemføres i 1536, sker der imidlertid mange ting:
Allerede under Kong Christian II, som er konge fra 1513 til 1523, sker der nogle omvæltninger, som baner vejen for reformationen. Christian II lader bl.a. en adelsmand blive den øverste biskop i landet uden pavens godkendelse. Det er måske smart i forhold til at styrke kongens magt og svække kirkens. Det betyder dog, at den øverste biskop ikke ved så meget om kristendommen. Derfor er han ikke særlig god til at diskutere og forsvare den katolske tro overfor Martin Luthers nye tanker. 
Under den efterfølgende konge, Frederik I, bliver det bestemt, at alle landets biskopper skal være adelige. På den måde kan adelen blive rigere, fordi de kan tjene penge på klostrene, og de kan beslaglægge kirkernes guld og sølv. Det gør dem dog upopulære blandt befolkningen, som mange steder begynder af synes bedre om Luthers forståelse af kristendommen end den katolske. 
Det er ikke kun den almindelige befolkning, der synes godt om Martin Luther. Mange af Kirkens egne folk begynder også at tilslutte sig Luthers tanker. En af dem er munken Hans Tausen. Han har bl.a. været i Wittenberg, og da han i 1525 kommer hjem til Viborg, begynder han at prædike, sådan som Luther mener, man skal gøre. Biskoppen i Viborg bliver rasende og vil arrestere Hans Tausen, men borgerne i byen forsvarer ham, og Kong Frederik I tør ikke andet end at give ham et beskyttelsesbrev. Det betyder, at han kan fortsætte med at udbrede Luthers tanker. 
Frederik I føler, at han er nødt til at tillade "den nye tro". Han er bl.a. bange for, at befolkningen, der mange steder støtter Luthers tanker, skal gøre oprør. Samtidig kan han også svække Den Katolske Kirkes magt i landet ved at tillade Luthers tanker og dermed styrke sin egen magt. 

Hans Tausen
Hans Tausen
Frederik I dør i 1533, men i stedet for at få en ny konge overtager rigsrådet magten i landet. Rigsrådet havde eksisteret lige siden middelalderen og kan sammenlignes med en slags regering bestående af folk fra adelen og Kirken. De fleste af rigsrådets medlemmer er tilhængere af Den Katolske Kirke, og de vil derfor have indført forbud mod Luthers tanker om kristendommen. De forbyder folk som Hans Tausen at prædike og erklærer mange kættere og fredløse. Nogle få af medlemmerne synes imidlertid godt om Luthers tanker. Det samme gør de fleste borgere i byerne. Pga. uenighederne udbryder der i 1534 borgerkrig i Danmark. Byernes borgere, hvoraf mange er handelsfolk, er desuden imod rigsrådet og adelen, fordi de er med til at begrænse deres indtjening på handel. 
Flere tyske handelsbyer støtter oprøret mod rigsrådet og adelen, og inden længe har tyske tropper med Grev Christoffer af Oldenburg i spidsen underlagt sig Sjælland og Skåne (som dengang hørte til Danmark). De vil gerne have genindsat den tidligere konge, Christian II. 
Rigsrådet vender sig nu mod den sønderjyske hertug Christian af Holsten. Som betaling for hans hjælp tilbyder de ham at blive konge af Danmark. Hertugen er ellers en af Luthers mest ivrige tilhængere (læs mere om reformationen i Haderslev).  Rigsrådet vil hellere have en luthersk konge, der støtter adelen, end en konge, der støtter bybefolkningen. Hertug Christians hær nedkæmper i løbet af to år oprøret, og august 1536 indtager hæren København. Hertug Christian af Holsten bliver Kong Christian III af Danmark, og i oktober samme år er reformationen gennemført. Danmark er nu et protestantisk land. 


Spørgsmål til teksten:
1. Hvornår gennemføres reformationen i Danmark?
2. Hvilke problemer giver det for Den Katolske Kirke, at Christian II indsætter en adelsmand som øverste biskop?
3. Hvem var Hans Tausen?
4. Hvorfor får han et beskyttelsesbrev fra Frederik I?
5. Hvem overtager magten i Danmark i 1533?
6. Hvorfor udbryder der borgerkrig i Danmark?
7. Hvordan bliver hertug Christian af Holsten konge i Danmark?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com