Skolekirkehistorie.dk

Reformationens betydning

Reformationens indførsel betyder en lang række forandringer.  
I Danmark tages biskoppernes magt og jord fra dem. Jorden går til kongen, som dermed har tre gange så megen jord som tidligere. Der bliver udnævnt nye biskopper, som skal oplære befolkningen i den nye tro. De kaldes i starten "superintendenter", men nogle få år senere kaldes de igen biskopper. De får dog ikke den magt, de tidligere biskopper havde. Denne magt er i stedet kongens. 
Skole, universitet og hjælp til de fattige hørte tidligere ind under Kirken. Også det bliver underlagt kongen. Selvom kongen synes, det er vigtigt med skole og hjælp til fattige, vil han ikke bruge ret mange penge på det. De fleste universiteter går derfor nogle hårde år i møde, ligesom mange fattige savner hjælp. 
Det er en del af Luthers lære, at der ikke skal være munke og nonner. I nogle byer anses de som svindlere, der bare vil snyde sig til penge, rigdom og magt. Christian III sørger dog for, at der ikke sker munke og nonner noget. De kan frit forlade deres klostre, eller de kan fortsætte deres klosterliv, når blot de dyrker den nye lutherske tro. 
På næsten samme måde går det med de fleste præster: De fortsætter som præster, men omskoles til den nye tro. 
Chr III bibel

Christian III's Bibel på dansk udkom i 1550
Spørgsmål til teksten: 
1. Hvad sker der med Kirkens jord efter reformationen?
2. Hvordan går det med skoler, universiteter og fattighjælp efter reformationen?
3. Hvad sker der med landets nonner, munke og præster?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com