Skolekirkehistorie.dk

Til læreren

Denne hjemmeside er en del af et undervisningsmateriale om centrale begivenheder i den danske og den europæiske kirkehistorie henvendt til 5.-8.klassetrin i grundskolen. I tilknytning til hjemmesiden findes også et elevhæfte, ”Kirkehistorie”, med tekst og tegneserie. Hjemmesidens tekst og elevhæftet har stort samme indhold og kommer omkring de samme begivenheder og emner, men teksten på hjemmesiden er længere og sværere end i elevhæftet.
Det er tanken med materialet, at man over længere tid kan arbejde med hele kirkehistorien, eller at man kan vælge et enkelt eller ganske få områder ud. Det anbefales dog, at der arbejdes både med elevhæftet og med hjemmesiden: Elevhæftets kortere tekster, der suppleres med en tegneserie, er bedre for den læsesvage elev, mens hjemmesidens længere tekst, links, billeder og film kan udfordre de lidt dygtigere elever.
Opgaveideerne til arbejdet med de forskellige begivenheder i kirkehistorien (se menuen til venstre) knytter an til hjemmesiden, men kan i store træk også bruges, hvis man vælger kun at bruge elevhæftet. Derudover er der en række evalueringsspørgsmål til elevhæftet. 
Desuden findes en række generelle opgaveideer, som kan bruges både til arbejdet med hjemmesiden og elevhæftet.

Udover at arbejde med kirkehistorien er det desuden en ide i materialet, at der arbejdes med kirkebygningen, dens indretning, udsmykning og historiske udvikling. Denne del af materialet har særlig vægt på kirker i Haderslev Stift. På hjemmesiden er der små film om udvalgte kirker i stiftet. Det er desuden en tanke, at eleverne selv besøger deres lokale kirke og laver en film om denne. Se her hvordan. Efterfølgende skal filmene linkes til hjemmesiden, så der med tiden samles en database om kirkernes lokalhistorie i Haderslev Stift.

Materialet kan bruges i fagene kristendomskundskab og historie.

Teksten på hjemmesiden er lavet af HASK (Haderslev Stifts Skole/Kirketjenste) på baggrund af elevhæftet, som er lavet og udlånt af Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge.

For anskaffelse af elevhæftet kontakt din lokale skole/kirketjeneste.

Læs mere om målene med materialet her.

Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com