Skolekirkehistorie.dk

Troen i middelalderen

I middelalderen har troen på Gud en meget stor betydning i menneskers dagligliv. Udbryder der pest eller anden sygdom, krig eller hungersnød, tror folk, at det er en straf fra Gud. En straf, som de selv er skyld i, fordi de synder så meget. Og bliver man ikke straffet i livet, bliver man straffet, når man døde: Den almindelige tro er, at onde mennesker kommer i Helvede, når de dør. Selv gode mennesker må dog udstå en grim straf efter døden. I middelalderen tror man nemlig, at alle mennesker efter døden skal i noget, der hedder skærsilden, uanset hvor godt et liv, de har levet. Skærsilden er et sted, man bliver renset for sine synder gennem en smertefuld, rensende ild.
Heldigvis kan Kirken hjælpe med at afkorte tiden i skærsilden. Det kan gøres på forskellige måder: Bedst er det, at leve et liv som munk eller nonne (læs mere her), men det er kun de færreste, der kan det. Er man ikke munk eller nonne, er det i stedet vigtigt at gå ofte i kirke, at give almisser til de fattige, at faste og vigtigst af alt at skrifte til præsten. At skrifte betyder, at folk skal fortælle om alle deres synder til præsten.
I slutningen af middelalderen kan man også købe sig til en kortere tid i skærsilden: Kirken sælger afladsbreve, som er en slags kontrakt på, at man afkorter sin tid i skærsilden. Se billede her
Der er kun én måde at slippe helt for skærsilden på. Det er ved at blive ophøjet til helgen. Det er også Kirken, der står for det, og det sker kun for nogle helt særlige mennesker: For at blive helgen skal man have gjort noget ganske særligt, Kirken regner for godt. Det kan f.eks. være, at man har været særlig god ved sine medmennesker eller gjort noget, der gavner Kirken. Som regel er der også mirakler forbundet med den som blev helgen, f.eks. at syge mennesker bliver raske, når de besøger en helgens grav. 
En helgen er som regel helgen for en bestemt gruppe mennesker, f.eks. for sømænd, blinde og børn. Man kan bede til en helgen, for at han/hun kan give bønnen til Gud - altså gå i forbøn for en. 

Maria
Den mest berømte helgen som glasmosaik: Jomfru MariaSpørgsmål til teksten:
1. Hvad er "skærsilden"?
2. Hvordan kan man undgå skærsilden?
3. Hvad er en "helgen"?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com