Skolekirkehistorie.dk

Verden bliver større

I slutningen af 1400-tallet sker der store forandringer i Europa især med den måde, man opfatter verden og mennesket på: 
Man finder f.eks. ud af gennem de store opdagelsesrejser, at verden er større end, man hidtil har troet. Der opdages nye kontinenter af opdagelsesrejsende som Columbus. Allerede i antikken var der en græker, Eratosthene, som beregnede jordens rigtige omkreds. Men først nu kan det bevises, at han havde ret. 
Hvordan man ser på universet, forandrer sig: Det er almindelig viden, at jorden var en kugle, selvom det tit påstås, at mennesker i middelalderen tror, at jorden er flad. Nikolaus Kopernikus påstår nu, at solen er centrum i universet. Hidtil var det den almindelige opfattelse, at jorden var universets centrum.

Geocentrisk verdensbillede med jorden i centrum.

Kirken støtter den almindelige opfattelse, fordi den mener, at Gud har skabt mennesket til at herske over verden. Derfor må jorden også nødvendigvis være centrum i universet. Nu kommer denne fyr og påstår noget andet. Det er uhørt! Og hvad værre er: Kirken kommer til at fremstå som svag. Hvis Kirken ikke har ret mht. universets centrum, har den måske heller ikke altid ret mht. Gud.
Nok har Kopernikus ret i, at jorden bevæger sig rundt om solen og ikke omvendt. Men i dag ved vi, at hverken Kirken eller Kopernikus havde ret i forhold til universets centrum. Alligevel har Kopernikus haft betydning, fordi han bruger en mere videnskabelig måde at begrunde sin teori med: Han observerer, at planeternes bevægelser passer bedre med solen som centrum. 

Heliocentrisk verdensbillede med solen i centrum.

Denne kritiske og videnskabelige måde at forholde sig til verden på bliver ligeså stille mere fremherskende i renæssancen. Man holder dog fast ved at tro på, hvad Kirken og kristendommen siger. Man tillader sig bare at være kritisk, hvis det, Kirken mener, ikke stemmer overens med det, der kan observeres. Sådan har man ikke gjort tidligere.
Mange fyrster og konger i Europa støtter teorier som Kopernikus', fordi de svækker Kirkens magt og øger deres egen. Men også indenfor Kirkens egne rækker forholder man sig kritisk til Kirkens forståelse af kristendommen. Det gør bl.a. Martin LutherSpørgsmål til teksten:
1. Hvilket verdensbillede havde kirken i middelalderen?
2. Hvem var Nikolaus Kopernikus?
3. Hvilket verdensbillede havde han?
Kontakt HASK:  | Tlf.: 22309358 | janvisbech@gmail.com